Rozhovor s Martinom Belákom

Martin Belák

Pred začiatkom už siedmej sezóny Euroligy Muay Thai sme sa rozhodli trochu vyspovedať toho najpovolanejšieho - Martina Beláka


FN: Začína sa nám už siedma sezóna Euroligy Muay Thai, ako by si zhrnul jej doterajšie pôsobenie a čo je cieľom Euroligy Muay Thai do budúcnosti?
MB: Euroliga začínala viac menej ako pokus o vytvorenie nejakého pravidelnejšieho stretávania sa amatérskych bojovníkov vrámci slovenských klubov. Tieto spoločné zápasy mali mať konečne nejaký systém, ktorý by ich spájal v spoločnej súťaži a určil presné pravidlá bodovania výsledkov zápasov. Prvá sezóna bola vlastne nultá, čiže toto je už ôsma sezóna. Potom ako sme videli, že niektoré kluby sa toho chytili a začalo to naberať na význame, rozhodli sme sa utvoriť sezónnu ligu. Zo začiatku neboli všetci za, niektoré kluby dokonca Euroligu bojkotovali, alebo zamlčovali fakt, že takáto súťaž pre začínajúcich bojovníkov existuje. Dá sa povedať, že z malej medziklubovej amatérskej súťaže na slovenskej úrovni sa vytvoril medzinárodný projekt, ktorý má celoeurópske uznanie a uznanie IFMA/WMC. Už vtedy na Slovensku existovali bojovníci, ktorí sa vedeli uplatniť na medzinárodnej scéne a priamo v Thajsku pod plnými Thajskými pravidlami, ale bolo treba vytvoriť podhubie, z ktorého by vyrástli ďalší kvalitní profesionálni fighteri. Jedným z prvotných cieľov na začiatku bolo vytvorenie možností pre našich bojovníkov odzápasiť na Slovensku, keďže Slovenskí bojovníci nemali možnosť zbierať skúsenosti nikde nablízku. Pravdaže dá sa jazdiť za amatérskymi zápasmi do zahraničia, ale zo skúsenosti vieme, že rozhodovanie v týchto zápasoch bývalo silne favorizované voči domácim. Do budúcnosti plánujeme rozšíriť pôsobnosť Euroligy aj do iných krajín, okrem Slovenska a Českej republiky a šírenie Muay Thai v Stredoeurópskom regióne.

FN: Euroliga Muay Thai vznikala v dobe keď trendom boli K-1 pravidlá, prečo sa zamerala na plné thajské pravidlá a od tejto cesty už neupustila?
MB: Áno, Euroliga vznikla v dobe keď K-1 bola veľmi silná, ale my sme rozmýšľali do budúcnosti a už vtedy som tušil, že zlaté časy Muay Thai ešte len prídu. Muay Thai ako bojový štýl patrí na vrchol účinnosti v stand-up kontaktných športoch a je ľahko použiteľný napr. aj v dnešnom MMA ako základ pre stand-up. Muay Thai je napríklad veľmi kompatibilné s UFC pravidlami a bojovníci, ktorí dokonale ovládajú Muay Thai aj s lakťami, môžu smelo súťažiť v iných kontaktných stand-up športoch aj na medzinárodnej úrovni, čo už veľa bývalých bojovníkov Euroligy Muay Thai dokázalo, čiže sme sa nemýlili. Momentálne Muay Thai zažíva veľký comeback, viacero celosvetových promotions prišlo so sľubnými projektmi, kde naši bojovníci majú veľkú šancu sa uplatniť. Pre mňa osobne Muay Thai je divácky vizuálne veľmi atraktívny štýl, s pravidlami, ktoré pochopí aj laik a na špičkovej úrovni nemá konkurenta. Chybou Muay Thai doteraz bolo, že neexistovala žiadna celosvetová promotion, ktorá by ho vedela medializovať ako divácky atraktívny šport mimo Thajska. A nakoniec Muay Thai je moja srdcovka a nezapredal by som ho za žiadny iný šport.

FN: Čo podľa Teba Euroliga Muay Thai znamená pre vývoj bojových športov na Slovensku?
MB: Neviem, čo znamená všeobecne pre vývoj kontaktných športov, ale pre verejnosť a pre prípadných adeptov, ktorí si chcú skúsiť kontaktné športy znamená oveľa ľahší prístup k skúsenostiam v ringu a takisto badám zvýšenie úrovne bojovníkov, ktorí sa zúčastňujú Euroligy Muay Thai. V podstate ide hlavne o to, aby amatérski bojovníci z Euroligy sa vypracovali do profi a dúfam, že sme otvorili oči iným federáciám, ako sa dajú veci robiť a nie iba rozprávať A tým, že Euroliga je medzinárodná, dostávajú sa na Slovensko aj veľmi kvalitní zápasníci zo zahraničia, čo následne takisto zvyšuje úroveň thaiboxu na Slovensku.

FN: Ako je Euroliga braná v zahraničí?
MB: Myslím si, že veľmi pozitívne, už na začiatku naša idea bola stavať mosty a nie hradby a chceli sme, aby sa do tohto projektu zapojilo čo najviac ľudí zo Stredoeurópskeho regiónu. Roztrieštenosť federácií v Európe je veľmi veľká a máloktoré federácie vedeli vytvoriť projekt, ktorý by nadšencov thaiboxu spájal. Euroliga má veľmi dobrý ohlas nielen u nás na Slovensku, ale aj v Poľsku, Českej republike,  Srbsku, Slovinsku, Maďarsku, ale aj na Ukrajine. Mnohé krajiny si zobrali Euroligu ako vzor a pokúšajú sa kopírovať náš systém, niektorí úspešne, niektorí menej úspešne. Momentálne Euroliga má silný medzinárodný charakter a byť Šampiónom Euroligy Muay Thai už niečo znamená aj v medzinárodnom meradle. Pravdaže sa nám dostalo uznania aj od IFMA/ WMC a EMF, ale aj ostatných nemenovaných športových asociácií.

FN: Slovensko-Česká scéna bola vždy do určitej miery prepojená, prečo v súčasnosti neexistuje lepšia spolupráca na scéne Muay Thai?
MB: Na Českej scéne Muay Thai došlo k veľkému úpadku pred cca 4-5 rokmi, hlavne kvôli roztrieštenosti a rozdielnym názorom na Muay Thai celkovo. Došlo tam k odchýlke od plných Thajských pravidiel a smerovaniu viac ku K-1 štýlu, ktorý je evidentný dodnes. Rozdielnosť pravidiel amatérskych súťaží neumožňuje hlbšiu spoluprácu, keďže Euroliga je zástancom plných Thajských pravidiel a štatútu amatéra. Od tohto nášho postoja nemôžme ustúpiť, odmietame zmenu základných pravidiel Muay Thai a sledujeme IFMA pravidlá, navyše podľa dostupných informácií sme jednou z mála asociácií a systémov, ktoré striktne rozdeľujú amatérov a profesionálov. Aj v Čechách existujú kluby, ktoré podporujú plné Thajské pravidlá, ale majú minimálnu možnosť sa v tomto smere rozvíjať na domácej pôde. Je to do určitej miery pre mňa paradox, pretože niektorí Českí bojovníci a ich štýl sú dodnes jednými z mojich vzorov, ktorými som bol do určitej miery sám ovplyvnený. Momentálne je pre nás prioritná spolupráca s krajinami, ktoré rovnako ako my preferujú plné Thajské pravidlá na amatérskej aj profi scéne, preto sme v minulých rokoch nadviazali užšie kontakty s klubmi z iných okolitých krajín.

FN: Došlo k nejakej priamej spolupráci s inými okolitými krajinami?
MB: Áno, pravdaže spolupráca sa rozvinula hlavne s Poliakmi, Slovincami, Srbmi a minulý rok sme začali bližšie spolupracovať s klubmi z Ukrajiny a na profesionálnej úrovni aj s Bielorusmi a Lotyšmi. Samozrejme spolupracujeme so všetkými Európskymi krajinami, ale užšia spolupráca je najmä s už spomenutými krajinami. Aj keď Muay Thai je zastrešené pod velmi silnou federáciou IFMA, Európska scéna je dosť nesúdržná a v našom regione tí, ktorí chceli nájsť spoločnú reč ju myslím našli.

FN: Ako vidíš vývoj ďalších bojových športov na Slovensku, ako je box, K-1, kickbox, MMA?
MB: Myslím si, že veľa týchto športov na Slovensku zaspalo dobu, alebo ich rozvoj dostali do rúk nekompetentní ľudia, ktorí nepochopili, že doba sa zmenila  a šport a veci okolo neho sa do veľkej miery riadi trhovými pravidlami. Je nemysliteľné, aby v predstavenstve konkrétneho športu bolo viac funkcionárov ako aktívnych športovcov. Druhou skupinou sú zase ziskuchtivci, ktorí síce pochopili, že šport už treba riadiť trhovo, ale mravčiu prácu okolo rozvoja športu odmietajú a vidia za tým iba okamžité zisky a chcú využiť základňu a prácu, ktorá sa už odviedla prostredníctvom Euroligy.

FN: Vieš sa k tomu vyjadriť konkrétnejšie, k jednotlivým menovaným športom?
MB: Hahaha. Priamymi odpoveďami si určite veľa priateľov nespravím. Ale je možno čas, aby sa iné športy prebudili a zmenili vedenie a rozvoj konkrétneho športu.

FN: Okrem pravidelných zápasov, čo potrebuje amatér k tomu, aby sa vypracoval až na najvyššiu úroveň na medzinárodnej bojovej scéne?
MB: Pravdaže okrem pravidelných zápasov je k tomu potrebné kvalitné klubové zázemie a tým zázemím nemyslím iba kvalitného a nesebeckého trénera, ale aj podmienky na tréning, doplnky výživy, sústredenia, lekárska starostlivosť, kvalitní sparringovia, podpora rodiny, psychická pohoda, motivácia a do významnej miery aj sponzori.  Okrem tohto zázemia určite veľkú úlohu zohráva aj realizačný tím okolo športovca a promotér, ktorý je už v profi kariére nevyhnutný k ceste na vrchol medzi svetovú špičku. Možno veľa mladých bojovníkov sklamem, určite si mysleli, že stačí tvrdo trénovať a vyhrávať zápasy, ale bohužiaľ to tak nie je a hlavne v tej profi časti jeho kariéry má na starosti napredovanie hlavne promotér a promočný tím.Martin Belák

FN: Má Euroliga Muay Thai nejakého sponzora?
MB: Euroliga žiadneho generálneho sponzora nemá, aj keď ponuky už boli. Je to hlavne preto, aby Euroliga ostala nezávislou a o športovej stránke rozhodovali ľudia, čo sa do toho rozumejú a nie obchodníci alebo firmy, ktoré by z tejto spolupráce viac menej iba ťažili a neprenášali tieto zisky naspäť do športu. Sponzorom určite nie sú dvere zavreté, ale zatiaľ sme nedostali ponuku, ktorá by bola naozaj zaujímavá a prínosná vzhľadom na to, aký veľký projekt Euroliga predstavuje. Ako som už povedal, treba sa však správať trhovo a momentálne Euroligu podporujú sponzori, ktorých priamy zisk je minimálny a robia to viac menej ako fanúšikovia nášho športu.

FN: V poslednej dobe začala Euroliga Muay Thai dávať priestor aj MMA. Plánuje sa niečo také aj s K-1?
MB: Áno, dávame priestor aj amatérskym MMA zápasníkom. Na každom kole Euroligy alebo Youngblood býva niekoľko MMA zápasov. Je to šport, ktorý potrebuje na začiatok pomôcť, hlavne z organizačného hľadiska a vytvorenia funkčného systému, ako vychovať bojovníkov. Momentálna situácia v MMA na Slovensku by sa najvýstižnejšie dala nazvať anarchiou a spolupráca klubov je minimálna. Ale treba podotknúť, že aj počet aktívnych MMA zápasníkov je veľmi malý. Uvidíme, ako sa v budúcnosti k tejto možnosti postavia slovenské kluby alebo nádejní bojovníci a všetko ukáže čas. Čo sa týka K-1 určite v blízkej dobe niečo uvidíte nakoľko naše snahy o spoluprácu s momentálnymi zástupcami K-1 štýlu na Slovensku boli márne a ostali iba pri pekných slovách. Určite sa budeme snažiť nesklamať ani zástupcov tohto štýlu a vytvoriť im fungujúcu ligovú súťaž.

FN: V poslednej dobe sme zachytili nejaké spory ohľadom používania pojmov Muay Thai, thaibox a thaiboxing alebo Thajský box, kde vidíme snahu niektorých promotérov presvedčiť verejnosť, že thaiboxing je výraz používaný na zápas v Muay Thai bez lakťov.
MB: V tomto by som najradšej parafrázoval môjho českého kámoša, ktorý to presne vystihol, že tisíckrát opakovaná lož sa stáva pravdou. Je to výmysel, ktorý začali používať niektorí promotéri za účelom navodenia dojmu, že sa jedná o Thajský box, teda Muay Thai. Muay Thai, čiže Thajský box, Thaibox, alebo Thaiboxing je národným športom Thajského kráľovstva. Oficiálne svetové asociácie ho uvádzajú ako šport ôsmich končatín, ktorý samozrejme okrem úderov a kopov používa aj kolená, údery lakťami a klinčovanie a jeho presné pravidlá si môžete prečítať na oficiálnej stránke IFMA/WMC. Preto sa na tejto kvázi novej terminológii môžem iba zasmiať. Je to ako keby sme sa rozhodli vo futbale, ktorý má svoje presné pravidlá,  zrazu zakázať hlavičky a stále to volali futbalom.  
Oficiálny pôvodný názov športu je Muay Thai (มวยไทย), ktorý sa celosvetovo používa, do angličtiny sa prekladá ako „thaiboxing“, jeho slovenský ekvivalent je pomenovanie „Thajský box“ alebo „Thaibox“.