SHERDOG Fight Finder - podmienky pre zadávanie údajov

sherdogff fn

Od 20.12.2014 sme sa stali oficiálnym agentom SHERDOG a jeho FIGHT FINDER pre Slovensko s pôsobnosťou aj pre Rakúsko, Maďarsko a Slovinsko. Máme teda možnosť zadávať a aktualizovať všetky informácie na Sherdog-u. Tu sú všeobecné informácie o údajoch potrebných pre zadanie alebo zmenu dát v aplikácii Fight Finder.

Na stránkach SHERDOG je prevádzkovaná najvačšia celosvetová databáza akcií, zápasníkov, výsledkov a zápasových štatistík. Táto funkcia sa nazýva FIGHT FINDER. Postupnosť zadávania a celý princíp zápasnikovho skóre je nasledovný. Najskôr sa vytvára udalosť, teda event, následne sa k nej nahodia zápasy a pokiaľ treba vytvoria sa profily nových zápasníkov. Po skončení udalosti sa k zápasom aktualizujú výsledky s podrobným popisom o čase a spôsobe ukončenia zápasu. V tomto momente sa aktualizuje zápasová štatistika, takzvané skóre, každému zápasnikovi z každého zápasu.

Pre potreby zadávania jednotlivých krokov je nutné dodať všetky požadované informácie poďla bodov uvedených nižšie. Všetky žiadosti o pridanie alebo aktualizáciu údajov je NUTNÉ posielať E-MAILOM s kompletnými údajmi. Mailová adresa je uvedná na obrázku vyššie v jeho ľavom dolnom rohu.

EVENT - pridanie novej udalosti

MATCHES - pridanie zápasov k udalosti

FIGHTER - pridanie nového zápasníka

RESULTS - pridanie výsledkov zápasov

DODATOČNÉ  pridanie výsledkov zápasov a aktualizácia skóre

Váhové kategórie

 
Všetky informácie je nutné posielať e-mailom na adresu uvedenú na hornom obrázku v jeho ľavom dolnom rohu kvôli archivácii a spätnému dokazovaniu pre SHERDOG. Na tento e-mail môžte rovnako posielať vaše otázky ohladne témy SHERDOG.