str10172018

Posledná zmenaštv, 07 sep 2017 8pm

Fight Of Gladiators Nitra - váženie - fotogaléria

Ako to prebiehalo pri vážení deň pred akciou sme zdokumentovali a tu je výsledok.